Skip to main content

Dagens content writers vänder på pyramiden

Förr i tiden, på den gamla goda jag-har-tid-att-läsa-artiklar-från-början-till-slut-tiden, skrev man enligt pyramidmetoden. Den innebär kort och gott att man utvecklar artikeln mot den viktiga slutsatsen i slutet. Spara det bästa till sist alltså. Höjdpunkten. Crescendot. Slutsatsen. Bästa argumentet sist.

På webben funkar inte det. Inte i tidningar heller längre. Forskning visar att man hinner tappa läsaren på vägen innan trumvirveln kommer i slutet.

Vänd på pyramiden. Trumvirvel först. Sen kan man förklara varför man virvlade på trummorna. Vilket många inte kommer läsa ändå. Men det gör inte så mycket. Förutom möjligen för självkänslans skull.

Lägg krutet på ingressen

Här kommer ingressens skönhet in i bilden. Börja varje webbsida med en kort ingress (glöm inte att få in det primära sökordet tidigt i ingressen). Något större typsnitt. Kanske fet stil. Kursiv dock tveksamt. Kortare meningar. Lyft fram de 1–2 bästa skälen till att läsaren borde konverteras till kund. Lägg till CTA-knapp direkt efter ingressen.

Sen kan du sätta sprätt på alla dina copywriter- och content writer-talanger och bre ut texten och SEO-anpassa den å konstens alla regler så Mr Google blir nöjd, och en del läsare också som faktiskt läser vidare.

Lägg krutet på en vass ingress. Då blir den omvända pyramiden nöjd och glad.

Vill du ha hjälp med text som når fram genom bruset? Text som syns och som gör att du får kunder? Copy som sitter